I Cô-rinh 5:3

I Cô-rinh 5:3 BPT

Dù tôi không có mặt giữa anh chị em về phần xác nhưng tôi vẫn có mặt giữa anh chị em về phần tâm linh. Cho nên tôi lên án người phạm tội ấy giống như tôi có mặt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ