I Cô-rinh 4:16

I Cô-rinh 4:16 BPT

Cho nên tôi xin anh chị em hãy noi gương tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ