Công việc kinh doanh cùng với Đức Chúa Trời

Công việc kinh doanh cùng với Đức Chúa Trời

12 ngày

Vượt qua lòng tham bằng tình yêu thương! Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương, sự tốt lành và sự khôn ngoan cho người tin kính Ngài. Kế hoạch này sẽ giúp bạn hiểu mong muốn của Đức Chúa Trời thông qua công việc kinh doanh, giúp bạn để vượt qua sự nghèo đói về thể chất và thuộc linh và mang lại sự giàu có cho vương quốc của Ngài trên đất.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn YWAM Kona đã cung cấp các kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.endbiblepovertynow.com

Thông tin phát hành

Hơn 5000 lượt hoàn tất