Ma-thi-ơ 15:7-9

Ma-thi-ơ 15:7-9 VIE1925

Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi-miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô-ích, Vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 15:7-9

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.