Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Khải 3

3
Sứ Điệp cho Hội Thánh Sạt-đe
1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe:
Đấng có bảy vị Thần của Đức Chúa Trời và có bảy ngôi sao phán thế này:
‘Ta biết các công việc của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà là chết. 2Hãy tỉnh thức và hãy củng cố những gì sắp chết còn sót lại, vì Ta chưa thấy các công việc của ngươi được hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời của Ta. 3Vậy hãy nhớ lại những gì ngươi đã tiếp nhận và nghe, hãy giữ lấy và ăn năn. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta đến với ngươi. 4Dầu vậy ở Sạt-đe ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình. Họ sẽ mặc y phục trắng và đi với Ta, vì họ thật xứng đáng. 5Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài.’
6 Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.”
Sứ Điệp cho Hội Thánh Phi-la-đen-phia
7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia:
Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng có chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, và Đấng đóng thì không ai mở được, phán thế này:
8 ‘Ta biết các công việc của ngươi. Này, Ta đã để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng, vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ Đạo # nt: Lời (Lógos) Ta, và không chối bỏ danh Ta. 9Này, Ta ban cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, tức những kẻ xưng mình là người Do-thái mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Này, Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng Ta yêu ngươi. 10Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng, Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất. 11Ta sẽ đến mau chóng; hãy giữ chặt những gì ngươi có, để không ai lấy đi mão miện đắc thắng của ngươi.
12 Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột trong đền thờ Đức Chúa Trời của Ta, và người ấy sẽ không ra khỏi nơi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Đức Chúa Trời của Ta và tên thành Đức Chúa Trời của Ta, tức Thành Giê-ru-sa-lem mới, từ trời xuống, tức từ Đức Chúa Trời của Ta, và Ta cũng sẽ ghi trên người ấy danh mới của Ta.’
13 Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.”
Sứ Điệp cho Hội Thánh Lao-đi-xê
14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê:
Đấng A-men, Nhân Chứng trung tín và chân thật, Uyên Nguyên của mọi loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, phán thế này:
15 ‘Ta biết những công việc của ngươi. Ngươi không lạnh mà cũng không nóng. Thà ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi. 16Nhưng vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhổ ngươi ra khỏi miệng Ta. 17Bởi vì ngươi nói, “Ta giàu có rồi, ta có nhiều của cải, và ta chẳng cần gì nữa.” Nhưng ngươi không biết rằng ngươi đang cùng khốn, đáng thương, nghèo khó, đui mù, và lõa lồ. 18Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã thử lửa của Ta, để ngươi được giàu có; hãy mua y phục trắng mặc vào, để ngươi không xấu hổ vì bị phơi bày sự lõa lồ; hãy mua thuốc xức mắt thoa vào mắt ngươi, để ngươi có thể thấy. 19Hễ ai Ta thương mến, Ta răn bảo và sửa dạy. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn. 20Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn tối với người ấy, và người ấy ăn tối với Ta.
21 Người nào thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta, như Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai của Ngài.’
22 Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Đang chọn:

Khải 3: BD2011

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi