Rô-ma 7:19

Rô-ma 7:19 KTHD

Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 7:19