Thi Thiên 93
KTHD

Thi Thiên 93

93
Thi Thiên 93
Oai Nghi của Chúa
1Chúa Hằng Hữu là Vua! Ngài mặc vẻ uy nghiêm.
Chúa Hằng Hữu khoác áo bào, sức mạnh uy nghi.
Thế giới luôn bền vững,
và không hề lay chuyển.
2Từ sáng thế, ngôi Chúa vững lập, lạy Chúa Hằng Hữu.
Ngài hiện hữu từ trước vô cùng.
3Lạy Chúa Hằng Hữu, sóng biển dâng tràn.
Từ vực thẳm, đại dương gào thét như sấm;
tiếng sóng thần ồ ạt dâng lên.
4Chúa Hằng Hữu tể trị trên các tầng trời,
tiếng Ngài đánh bạt tiếng sóng gầm,
trấn át tiếng ầm ầm đại dương.
5Lạy Chúa Hằng Hữu, luật pháp Chúa không hề dời đổi.
Vương quyền Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu, là thánh mãi đến đời đời.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.