Thi Thiên 85
KTHD

Thi Thiên 85

85
Thi Thiên 85
Cầu Xin Phước Lành cho Dân
(Thơ của con cháu Cô-ra, soạn cho nhạc trưởng)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa đã đổ phước lành cho đất nước!
Ngài cho người lưu đày của Gia-cốp được hồi hương.
2Chúa tha thứ tội ác của dân Ngài—
và xóa bỏ lỗi lầm của họ.
3Chúa đã rút lại cơn giận.
Thịnh nộ Ngài cũng đã nguôi ngoai.
4Lạy Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu chúng con, xin phục hưng chúng con.
Xin xóa bỏ các bất mãn đối với chúng con.
5Lẽ nào Chúa giận chúng con mãi?
Hay thịnh nộ Chúa kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác sao?
6Chẳng lẽ Chúa không muốn chúng con phục hưng,
để dân thánh vui mừng trong Chúa?
7Lạy Chúa Hằng Hữu, xin tỏ lòng thương xót không dời đổi,
xin ra tay cứu chuộc chúng con.
8Con lắng lòng nghe Đức Chúa Trời, Chúa Hằng Hữu phán,
vì Chúa phán bình an với những người trung tín của Ngài.
Nhưng xin đừng để họ quay về lối ngu dại.
9Sự cứu rỗi của Chúa chắc chăn ở gần những ai kính sợ Ngài,
cho đất nước này được tràn đầy vinh quang Chúa.
10Thương yêu và thành tín gặp nhau.
Công chính và bình an đã hôn nhau!
11Chân lý mọc lên từ đất,
và công chính từ thiên đàng nhìn xuống.
12Vâng, Chúa Hằng Hữu sẽ đổ phước lành.
Đất nước chúng ta sẽ gặt hái nhiều mùa lúa.
13Công chính đi trước Chúa,
sửa soạn đường cho các bước chân của Ngài.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại