Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 119

119
Thi Thiên 119
Giữ Điều Răn Luật Lệ Chúa Hằng Hữu
1
1Hạnh phước thay con người toàn hảo#119:1 Nt toàn hảo trong đường lối
thực hành thánh luật Chúa công minh.
2Hạnh phước thay những người vâng lệnh#119:2 Ctd không lầm lỗi
và tìm cầu Chúa với tất cả tấm lòng.
3Họ không làm những điều bất nghĩa
chỉ đi theo đường lối Ngài thôi.
4Chúa đã cho ban hành thánh luật,
xin dạy chúng con nghiêm chỉnh#119:4 Ctd trung tín vâng theo.
5Con muốn sống một đời kiên định,
luôn vâng theo quy tắc của Ngài!
6Nên con chẳng bao giờ hổ thẹn,
vì con luôn tuân hành mệnh lệnh của Chúa.
7Ca ngợi Chúa với lòng ngay thật,
khi học theo luật pháp công minh.
8Con sẽ luôn vâng giữ giới luật.
Xin đừng bao giờ từ bỏ con!
2
9Người trẻ tuổi làm sao giữ lòng trong sạch?
Phải chuyên tâm sống theo lời Chúa.
10Với nhiệt tâm, con tìm kiếm Chúa—
đừng để con đi sai huấn thị.
11Con giấu kỹ lời Chúa trong lòng con,
để con không phạm tội cùng Chúa.
12Chúc tụng Chúa, ôi Chúa Hằng Hữu;
xin dạy con luật lệ của Ngài.
13Con xin lấy môi miệng thuật lại
các phán quyết Chúa đã truyền ra.
14Luôn vui mừng vì lời Chúa phán,
như người được trân châu bảo vật.
15Con suy nghiệm nguyên tắc Chúa,
mắt chăm nhìn đường lối Ngài.
16Luật lệ Chúa làm con vui thỏa,
con chẳng bao giờ dám quên lời Ngài.
3
17Xin ban ơn cho đầy tớ Chúa,
cho con sống để giữ kim ngôn.#119:17 Chỉ về lời Chúa
18Xin Chúa mở mắt cho con nhìn thấy,
những điều kỳ diệu trong luật Ngài.
19Con là khách lữ hành trên đất.
Xin đừng giấu con mệnh lệnh Ngài!
20Tâm hồn con khao khát
lời tuyên huấn#119:20 Ctd phán quyết Chúa ban.
21Chúa quở trách những người kiêu ngạo;#119:21 Nt người kiêu ngạo, người đáng rủa
hay đi xa các mệnh lệnh của Ngài.
22Xin cho sỉ nhục và khinh nhạo xa con,
vì con vâng giữ luật pháp Chúa.
23Dù vua chúa họp nhau chống đối con,#119:23 Ctd hội họp bàn luận chống đối con
con vẫn chuyên tâm suy nghiệm luật Ngài.
24Chứng ngôn Chúa làm con vui sướng;
luôn luôn là người cố vấn của con.
4
25Con bị chìm sâu trong bụi đất,
xin làm mới lại đời con theo lời Chúa.#119:25 Ctd theo lời Ngài xin làm cho con hồi sinh
26Con kể lể bước đường lưu lạc
Chúa đáp lời, dạy luật Chúa cho con.#119:26 Ctd xin hãy dạy con giới luật Ngài
27Xin cho con hiểu mệnh lệnh của Chúa,
để con suy nghiệm việc nhiệm mầu của Ngài.
28Tâm hồn con chán nản với ưu sầu;
xin cho con can đảm theo lời Chúa.
29Đưa con tránh xa con đường lừa dối;
rủ lòng thương, đặt luật thánh trong lòng.#119:29 Ctd xin cho con luật pháp Ngài
30Con đã chọn con đường chân lý;
hướng lòng con về luật lệ của Ngài.
31Lạy Chúa Hằng Hữu, con bám chặt mối giềng, cương lĩnh,
xin đừng để con phải xấu hổ!
32Một khi được Chúa khai tâm,
con sẽ theo đúng mệnh lệnh Chúa.
5
33Lạy Chúa Hằng Hữu, xin dạy con đường lối Chúa;
con sẽ gìn giữ đến cuối cùng.
34Xin cho con tri thức để con vâng phục luật lệ Chúa;
con sẽ giữ luật Ngài và hết lòng vâng theo.
35Xin dắt con trên đường điều răn của Chúa,#119:35 Nt đường điều răn
vì tại đó con tìm được hoan lạc.
36Xin cho lòng con yêu chuộng chứng ngôn,
đừng hướng về tham lam ích kỷ.
37Xin cho mắt đừng chăm những việc vô nghĩa,
nhưng con được sống lại#119:37 Ctd làm cho con hồi sinh hoặc xin ban cho con sự sống theo lời Chúa.
38Xin hoàn thành lời hứa Chúa cho con,
như Chúa làm cho người kính sợ Ngài.
39Cho con thoát sỉ nhục con lo ngại;
vì luật pháp Chúa thật tuyệt vời.
40Con hằng mong mỏi mệnh lệnh Chúa!
Cho con được sống trong công lý Ngài.
6
41Lạy Chúa Hằng Hữu, nguyện tình yêu Ngài đến với con,
giải cứu con theo lời Chúa hứa.
42Khi ấy, con có thể đáp lời bọn người sỉ nhục con,
chỉ vì con tin vào lời Chúa.
43Xin đừng rút lời chân thật khỏi miệng con,
vì con hy vọng nơi luật Chúa.
44Con luôn vâng giữ luật lệ Chúa cho đến đời đời vô cùng.
45Nên sẽ bước đi tự do,
vì đã tìm đến các nguyên tắc của Chúa.
46Con sẽ công bố thánh lệnh cho các vua,
không chút rụt rè hổ thẹn.
47Con vui thích vâng theo lệnh Chúa!
Con yêu chuộng lời Ngài biết bao!
48Con tôn kính, mến yêu mệnh lệnh Chúa.
Con luôn suy gẫm chỉ thị Ngài.
7
49Xin Chúa nhớ lời hứa cùng đầy tớ Chúa,
vì Chúa đã cho con hy vọng.
50Giữa khổ đau, con được an ủi;
vì lời Chúa hứa làm đời con tươi mới.
51Người kiêu ngạo không ngớt chế giễu,
nhưng con không bỏ luật lệ Chúa.
52Con nhớ lời phán của Chúa từ xưa;
lời ấy an ủi con, lạy Chúa Hằng Hữu.
53Thấy người ác phế bỏ luật Thánh,
lòng con đầy phẫn nộ, bất bình.
54Luật lệ Chúa là bài ca của con,
là nơi con cư trú trong cuộc đời lữ khách.
55Đêm thanh vắng, con luôn nhớ Chúa Hằng Hữu,
mãi suy nghiệm luật pháp Ngài ban.
56Con đã tìm được hạnh phước;
khi nghiêm chỉnh theo mệnh lệnh Ngài.
8
57Chúa Hằng Hữu là cơ nghiệp con!
Con hứa vâng giữ luật pháp Ngài!
58Con hết lòng nài xin ơn Ngài ban phước.
Xin thương xót như Chúa đã phán tuyên.
59Con tự xét hành vi cử chỉ,
nguyền làm theo đúng ý thánh Chúa.
60Con chẳng muốn trì hoãn,
nhưng vâng ngay lệnh Ngài truyền ra.
61Dù bọn gian ác trói con bằng dây
con cũng không bỏ luật lệ Chúa.#119:61 Nt nhưng con không quên luật pháp Ngài
62Đêm khuya thanh vắng con bừng tỉnh,
ca ngợi Ngài xét xử công minh.
63Con kết bạn với người kính sợ Chúa—
là những ai vâng giữ nguyên tắc Ngài.
64Cả địa cầu ngập tràn tình thương Chúa Hằng Hữu;
xin giúp con học điều răn Ngài.
9
65Chúa đã hậu đãi đầy tớ Chúa,
đúng như lời Ngài phán hứa.
66Xin dạy con hiểu biết và phán đoán,
vì con tin các mệnh lệnh của Ngài.
67Trước khi hoạn nạn con thường lạc lối;
nhưng hiện nay con vâng giữ lời Ngài.
68Chúa nhân lành chuyên làm việc thiện;
xin cho con học tập bước theo Ngài.#119:68 Ctd xin dạy con giềng mối định lệ của Ngài
69Người vô đạo thêu dệt lời vu cáo,
nhưng con hết lòng giữ lời Chúa dạy.
70Lòng ác họ chai lì và vô cảm,
còn lòng con vui thích luật Ngài.
71Hoạn nạn trở thành lợi ích cho con,
tạo cho con cơ hội học luật lệ của Ngài.
72Luật pháp Chúa dạy#119:72 Nt từ miệng Chúa thật là bảo vật,
còn quý hơn hàng nghìn miếng bạc hay vàng.
10
73Tay Chúa đã tạo dựng, uốn nắn con.
Xin cho con sáng suốt học lời Ngài.#119:73 Nt điều răn
74Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng khi thấy con,
vì con đặt niềm hy vọng nơi lời Chúa.
75Lạy Chúa, phán quyết Ngài thật đúng,
và Ngài thành tín khi sửa phạt con.
76Cúi xin Chúa từ ái an ủi con,
theo lời Ngài đã từng tuyên hứa.
77Xin Chúa thương cho con được sống,
vì con vui thích luật pháp Ngài.
78Nguyện người kiêu căng phải hổ thẹn vì họ vô cớ tráo trở lừa gạt con;
nhưng con sẽ nghiền ngẫm giới luật Ngài.
79Xin cho những người kính sợ Chúa,
đến cùng con để học chứng ngôn.
80Xin giúp con yêu mến mệnh lệnh Chúa,
để con không bao giờ hổ thẹn.
11
81Linh hồn con mòn mỏi chờ giải cứu,
hy vọng giải thoát con là lời Ngài.
82Mắt con mờ đi vì trông đợi lời hứa.#119:82 Ctd trông đợi lời Chúa
Đến bao giờ Chúa mới an ủi con?
83Dù con như bầu da#119:83 Bầu đựng rượu bằng da đóng khói bếp,
nhưng không bao giờ quên luật Ngài.
84Con phải chờ đợi đến bao giờ?
Ngày nào Chúa xử bọn bức hại con?
85Bọn kiêu ngạo đào hầm hại con,
trái hẳn với luật lệ Chúa.
86Toàn bộ điều răn Chúa đều đáng tin cậy.
Xin cứu con, vì người ta bức hại con vô cớ.
87Con gần mất mạng về tay họ,
nhưng con không từ bỏ luật Ngài.
88Xin bảo toàn mạng sống con theo lòng nhân từ Chúa,
thì con sẽ vâng theo chứng cớ Chúa ban truyền.
12
89Lạy Chúa Hằng Hữu, lời Ngài vững lập trên trời,
muôn đời vĩnh cửu.
90Lòng thành tín Chúa trải qua bao thế hệ,
như địa cầu kiên lập do tay Ngài.
91Theo luật Ngài, chúng tồn tại đến ngày nay,
và tất cả đều phục vụ Chúa.
92Nếu con không yêu thích luật lệ Chúa,
ắt con đã chết mất trong khổ nạn.
93Con chẳng bao giờ quên lời Chúa dạy,
vì Ngài dùng nó hồi sinh con.
94Con thuộc về Chúa; xin giải cứu con!
Vì con phục tùng mệnh lệnh của Ngài.
95Bọn gian tà rình chờ tiêu diệt con,
nhưng con chiêm nghiệm chứng cớ Chúa.
96Những gì gọi là trọn vẹn cũng có giới hạn,
nhưng luật Ngài thật vô hạn, vô biên.
13
97Con yêu mến lời Chúa biết bao!
Trọn ngày con chiêm nghiệm lời ấy.
98Mệnh lệnh Chúa làm cho con khôn hơn kẻ nghịch,
vì ấy là lời mãi mãi hướng dẫn con.
99Phải, nhờ chiêm nghiệm lời Chúa,
con khôn sáng hơn thầy dạy con.
100Con hiểu biết hơn bậc lão thành;
vì theo sát các nguyên tắc Chúa.
101Con giữ chân không bước vào đường ác,
để tuân theo lời thánh của Ngài.
102Nhờ Chúa răn dạy con chu đáo,
con chẳng đi tẻ tách đường ngay.
103Lời Chúa ngọt ngào trong miệng con;
ngọt hơn cả mật ong hảo hạng.
104Nhờ lời Chúa, con thành người thông sáng,
con ghét cay ghét đắng nẻo gian tà.
14
105Lời Chúa là đèn soi bước chân con,
là ánh sáng cho đường con bước.
106Con đã thề nguyền và xác nhận rằng:
Con sẽ tuân theo luật lệ công chính của Ngài.
107Con đau khổ nhiều trong hoạn nạn;
xin lời Ngài làm sống lại đời con.
108Cúi xin Chúa Hằng Hữu nghe lời chúc tụng,
và dạy con các huấn lệnh của Ngài.
109Mạng sống con hằng bị đe dọa,
nhưng con không quên luật lệ của Chúa.
110Bọn ác độc gài bẫy sập con,
nhưng con không làm sai mệnh lệnh Ngài.
111Chứng ngôn Chúa là gia sản muôn đời;
làm cho lòng con cảm kích hân hoan.
112Con quyết tâm thực thi mệnh lệnh Chúa,
suốt đời con và mãi mãi vô cùng.
15
113Những người hai lòng thật đáng ghét,
riêng con yêu mến luật lệ Ngài.
114Chúa là nơi trú ẩn và cái khiên của con;
lời Chúa truyền hy vọng cho con.
115Người ác hiểm, hãy tránh xa ta,
Để ta giữ các điều răn của Đức Chúa Trời ta.
116Xin lời Chúa cho con được sống!
Xin đừng để con thất vọng não nề.
117Xin Chúa nâng đỡ, con sẽ được giải cứu;
rồi chuyên tâm gìn giữ luật Ngài.
118Chúa từ khước những ai tách xa mệnh lệnh Chúa.
Họ chỉ âm mưu lường gạt mà thôi.
119Chúa quét sạch người ác trên trần gian như rác;
Vì thế con càng mến yêu lời Ngài.
120Con run rẩy trong sự kính sợ Chúa;
án lệnh Ngài làm con kinh hãi.
16
121Con làm điều công bằng thiện hảo,
đừng bỏ con cho quân thù chế nhạo.
122Xin đưa tay phù trì đầy tớ Chúa.
Đừng để cho bọn cường bạo áp bức!
123Con đợi ngày Chúa đến giải vây,
và mong mỏi chờ ân cứu độ.
124Xin lấy lòng nhân từ hà hải,
dạy dỗ con gìn giữ luật Ngài.
125Xin cho đầy tớ Ngài sáng suốt,
để thấu triệt lời dạy sâu xa.
126Lạy Chúa Hằng Hữu, đã đến lúc Ngài ra tay hành động,
vì nhiều người phá vỡ luật Ngài.
127Thật, con yêu quý điều răn của Chúa,
hơn vàng, ngay cả vàng ròng.
128Tất cả nguyên tắc của Chúa là công chính.
Nên con ghét mọi sai lạc, giả dối.
17
129Chứng ngôn Chúa diệu kỳ phong phú.
Nên con dốc lòng vâng giữ!
130Lối vào lời Chúa đem ánh sáng,
ban tri thức cho người đơn sơ.
131Con mở miệng, sẵn sàng uống cạn,
những điều răn, mệnh lệnh Chúa ban.
132Xin đoái nhìn, rủ lòng thương xót,
như Ngài thường ưu đãi con dân.
133Cho con bước theo lời Chúa,
đừng để ác tâm ngự trong con.
134Xin giải thoát con khỏi người áp bức;
để con tự do tuân hành thánh chỉ.
135Xin chiếu sáng mặt Ngài trên con;
và giúp con học đòi nguyên tắc Chúa.
136Mắt con tuôn lệ như dòng thác
vì người đời bất chấp luật lệ Ngài.
18
137Lạy Chúa Hằng Hữu, Đấng công chính
và tuyên phán điều ngay thẳng.
138Chứng ngôn Ngài trung thực, công bằng,
và rất đáng tin cậy.
139Lòng nhiệt thành nung đốt tâm can,
vì kẻ thù con quên lời Chúa.
140Lời của Chúa vô cùng tinh luyện;
nên con yêu mến lời ấy vô ngần.
141Thân phận con đáng khinh, hèn kém,
nhưng lời Ngài, con vẫn nhớ ghi.
142Đức công chính Ngài còn mãi mãi,
luật pháp Ngài là chân lý muôn đời.
143Con gặp cảnh hoang mang rối loạn,
nhưng vẫn vui thích hoài điều răn Chúa ban.
144Luật pháp Chúa công minh vĩnh cửu;
xin cho con hiểu biết để con được sống còn.
19
145Con hết lòng kêu lên Chúa, lạy Chúa Hằng Hữu!
Con xin vâng theo mệnh lệnh Ngài.
146Con kêu cứu, Chúa ơi, xin giải thoát,
để cho con tiếp tục giữ chứng ngôn.
147Dậy trước hừng đông, con cầu cứu,
vì con hy vọng nơi lời Ngài.
148Mắt con không chớp giữa canh khuya,
để con tỉnh táo suy ngẫm lời Ngài hứa.
149Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nghe con tùy lượng nhân từ Chúa;
và cho con hồi sinh nhờ lời sống của Ngài.
150Người vô đạo đến gần xông hãm;
nhưng họ cách xa luật pháp Ngài.
151Chúa Hằng Hữu ơi, xin Ngài ở bên con,
điều răn Ngài hoàn toàn chân thật.
152Từ xa xưa, con biết qua chứng ước Chúa,
rằng luật pháp Ngài lập vững muôn đời.
20
153Xin nhìn con trong vòng hoạn nạn,
giải cứu con vì con giữ luật Ngài.
154Xin biện hộ và đưa tay cứu độ!
Dùng lời Ngài cứu sống tâm linh.
155Bọn gian tà đi xa nguồn cứu rỗi,
không quan tâm đến luật pháp Ngài.
156Lòng từ ái Chúa vô cùng vĩ đại;
xin lời Ngài truyền sức hồi sinh.
157Bọn thù nghịch, đông như kiến cỏ,
nhưng con không nao núng vẫn giữ luật pháp Ngài.
158Con đau xót nhìn người gian ác,
vì họ luôn bất chấp luật lệ Ngài.
159Chúa nhìn thấy lòng con yêu mến mệnh lệnh Ngài.
Xin đoái thương,#119:159 Xin tùy nhân từ để con được sống.
160Từ khởi thủy, lời Ngài luôn chân thật;
các phán quyết của Ngài công chính, trường tồn.
21
161Quan quyền bức hại con vô cớ,
nhưng lòng con luôn kính sợ lời Ngài.
162Con vui thích trong lời Chúa,
như một người tìm được kho tàng.
163Con ghét tởm những điều dối trá,
nhưng con yêu luật pháp của Ngài.
164Mỗi ngày con ca tụng Chúa bảy lần,
vì luật lệ của Chúa công chính.
165Người yêu luật Chúa được thái an,
không vấp ngã dù cuộc đời đầy bất trắc.
166Lạy Chúa Hằng Hữu, con hy vọng Ngài giải cứu,
và thường xuyên nghiêm chỉnh giữ điều răn.
167Con vâng theo luật Chúa,
vì yêu thích vô cùng lời Chúa.
168Chúa thấy rõ suốt đường con tiến bước,
vì con luôn luôn gìn giữ mọi lời vàng.
22
169Lạy Chúa Hằng Hữu, xin lắng nghe tiếng con kêu cầu;
xin cho con thông hiểu như lời Ngài dạy.
170Nguyện lời nài xin bay đến tai Ngài;
xin giải cứu con như lời Ngài hứa.
171Môi miệng con tuôn lời ca ngợi,
khi Ngài dạy con sắc lệnh của Ngài.
172Lưỡi con cũng tuyên rao lời Chúa,
vì các điều răn Chúa rất công bằng.
173Xin đưa tay nâng đỡ phù trì,
vì con đã chọn kỷ cương Ngài.
174Lạy Chúa Hằng Hữu, con trông đợi Ngài giải cứu,
và luật pháp Ngài làm vui thỏa tâm hồn con.
175Xin cho con được sống để con hết lòng ngợi tôn Chúa,
và xin các luật lệ của Ngài giúp đỡ con.
176Con lang thang như chiên lạc lối;
xin Chúa tìm kiếm con về,
vì con vẫn không quên mệnh lệnh Chúa.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi