Châm Ngôn 6:19

Châm Ngôn 6:19 KTHD

làm chứng gian khai mang hại người, xúi giục anh chị em tranh chấp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ