Châm Ngôn 13:6

Châm Ngôn 13:6 KTHD

Đức công chính bảo vệ người ngay thẳng, tội lỗi luôn tiêu diệt bọn tà tâm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Châm Ngôn 13:6

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:6