Châm Ngôn 13:16

Châm Ngôn 13:16 KTHD

Người khôn suy tính kỹ càng; người dại hấp tấp tỏ mình ngây ngô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:16