Châm Ngôn 13:15

Châm Ngôn 13:15 KTHD

Lương tri đem lại lòng mến phục; nhưng đường xảo trá dẫy đầy gian nan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:15