Lu-ca 5:16

Lu-ca 5:16 KTHD

Nhưng Chúa thường lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 5:16