Gióp 19:25

Gióp 19:25 KTHD

Vì tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, đến ngày cuối cùng, Ngài sẽ đặt chân trên đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Gióp 19:25

Chia sẻ