Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Y-sai 64

64
Dân Chúa Cầu Nguyện
1Ôi, ước gì Chúa xé các tầng trời và ngự xuống!
Và núi non đều tan chảy trước mặt Ngài!#64:1 Thánh Kinh Hê-bơ-rơ ghi câu 64:1 ở cuối chương 63
2Như lửa đốt củi khô,
như nước đun sôi,
hầu cho người thù nghịch biết Danh Ngài
và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.
3Ngày xa xưa khi Ngài ngự xuống,
Ngài đã làm những việc đáng sợ mà chúng con không trông mong.
Ôi, các núi đều tan chảy trước mặt Ngài.
4Từ khi thế gian mới bắt đầu,
tai chưa hề nghe
và mắt chưa hề thấy thần nào ngoài Đức Chúa Trời,
là Đấng hành động thay cho những ai trông đợi Ngài!
5Chúa đón tiếp người vui lòng làm điều công chính,
và những người tin kính đi trong đường lối Ngài.
Nhưng Chúa nổi giận cùng chúng con,
vì chúng con đã phạm tội bất tín.
Chúng con cứ liên tục phạm tội;
làm sao chúng con được cứu?
6Chúng con tất cả đều gian ác và xấu xa.
Khi chúng con bày tỏ công chính mình,
chúng chẳng khác gì miếng giẻ, bẩn thỉu.
Chúng con tất cả đều héo rụng như lá vàng mùa thu,
tội ác chúng con như gió đùa mình đi.
7Thế mà chẳng ai kêu cầu Danh Ngài
hay nài nỉ Ngài thương xót.
Vì thế, Chúa đã ngoảnh mặt khước từ chúng con,
bỏ mặc chúng con tiêu tan trong tội ác mình.
8Lạy Chúa Hằng Hữu, dù vậy, Ngài là Cha chúng con!
Chúng con là đất sét, và Ngài là Thợ Gốm.
Chúng con tất cả là công trình của tay Ngài.
9Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng giận chúng con.
Cầu xin Ngài đừng nhớ tội ác chúng con mãi mãi.
Xin Chúa đoái xem, chúng con kêu cầu,
vì tất cả chúng con đều là con dân Ngài.
10Các thành thánh của Ngài bị tàn phá.
Si-ôn trở thành hoang mạc;
phải, Giê-ru-sa-lem hoang vắng tiêu điều.
11Đền Thờ thánh nguy nga tráng lệ,
là nơi tổ phụ chúng con thờ phượng Chúa,
đã bị thiêu hủy rồi,
và tất cả những gì xinh đẹp đều sụp đổ, tan tành.
12Lạy Chúa Hằng Hữu, đã đến nỗi này, Chúa vẫn từ chối cứu giúp chúng con sao?
Có lẽ nào Ngài cứ nín lặng và hình phạt chúng con?

Đang chọn:

Y-sai 64: KTHD

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi