Y-sai 53:8

Y-sai 53:8 KTHD

Người đã bị ức hiếp, xử tội, và giết đi. Không một ai quan tâm Người chết trong cô đơn, cuộc sống Người nửa chừng kết thúc. Nhưng Người bị đánh đập đến chết vì sự phản nghịch của dân Người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ