Y-sai 53:7

Y-sai 53:7 KTHD

Tuy bị bạc đãi và áp bức, nhưng Người chẳng nói một lời nào, Người như chiên con bị đưa đi làm thịt. Như chiên câm khi bị hớt lông, Người cũng chẳng mở miệng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ