Y-sai 49
KTHD

Y-sai 49

49
Nhiệm Vụ của Đầy Tớ Chúa
1Hãy nghe tôi, hỡi các hải đảo!
Hãy chú ý, hỡi các dân tộc xa xôi!
Chúa Hằng Hữu đã gọi tôi trước khi tôi sinh ra;
từ trong bụng mẹ, Ngài đã gọi đích danh tôi.
2Chúa khiến lời xét xử của tôi như gươm bén.
Ngài giấu tôi trong bóng của tay Ngài.
Tôi như tên nhọn trong bao đựng của Ngài.
3Chúa phán cùng tôi: “Con là đầy tớ Ta, Ít-ra-ên,
và Ta sẽ được tôn vinh qua con.”
4Tôi thưa: “Nhưng công việc của con thật luống công!
Con đã tốn sức, mà không kết quả.
Nhưng, con đã giao phó mọi việc trong tay Chúa Hằng Hữu;
con sẽ tin cậy Đức Chúa Trời vì phần thưởng con nơi Ngài”
5Bây giờ, Chúa Hằng Hữu phán—
Đấng đã gọi tôi từ trong lòng mẹ để làm đầy tớ Ngài,
Đấng ra lệnh tôi đem Ít-ra-ên về với Ngài.
Chúa Hằng Hữu đã khiến tôi được tôn trọng
và Đức Chúa Trời tôi đã ban sức mạnh cho tôi.
6Chúa phán: “Những việc con làm còn lớn hơn việc đem người Ít-ra-ên về với Ta.
Ta sẽ khiến con là ánh sáng cho các Dân Ngoại,
và con sẽ đem ơn cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất!”
7Chúa Hằng Hữu, Đấng Cứu Chuộc
và là Đấng Thánh của Ít-ra-ên,
phán với người bị xã hội khinh thường và ruồng bỏ,
với người là đầy tớ của người quyền thế rằng:
“Các vua sẽ đứng lên khi con đi qua.
Các hoàng tử cũng sẽ cúi xuống
vì Chúa Hằng Hữu, Đấng thành tín,
là Đấng Thánh của Ít-ra-ên đã chọn con.”
Lời Hứa Phục Hồi Ít-ra-ên
8Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Vào đúng thời điểm, Ta sẽ đáp lời con.
Trong ngày cứu rỗi, Ta sẽ giúp đỡ con.
Ta sẽ bảo toàn con và giao con cho các dân
như giao ước của Ta với họ.
Qua con, Ta sẽ khôi phục đất nước Ít-ra-ên
và cho dân hưởng lại sản nghiệp của họ.
9Ta sẽ gọi các tù nhân:
‘Hãy ra đi tự do,’
và những người trong nơi tối tăm:
‘Hãy vào nơi ánh sáng.’
Họ sẽ là bầy chiên của Ta, ăn trong đồng cỏ xanh
và trên các đồi núi trước đây là đồi trọc.
10Họ sẽ không còn đói hay khát nữa.
Hơi nóng mặt trời sẽ không còn chạm đến họ nữa.
Vì ơn thương xót của Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn dắt họ;
Chúa sẽ dẫn họ đến các suối nước ngọt.
11Ta sẽ san bằng các núi cao để làm đường cho họ.
Những đường cái sẽ được mọc trên các thung lũng
12Kìa, dân Ta sẽ từ các xứ xa trở về,
từ đất phương bắc, phương tây,
và từ Si-nim phương nam xa xôi.”
13Hãy lên, hỡi các tầng trời!
Reo mừng đi, hỡi cả địa cầu!
Xướng ca lên, hỡi các núi đồi!
Vì Chúa Hằng Hữu đã an ủi dân Ngài
và đoái thương những người buồn thảm.
14Tuy nhiên, Si-ôn vẫn nói: “Chúa Hằng Hữu đã bỏ mặc chúng tôi;
Chúa Hằng Hữu đã quên chúng tôi rồi!”
15“Không bao giờ! Lẽ nào mẹ có thể quên con mình còn đang cho bú?
Bà không thương quý con ruột mình sao?
Nhưng dù mẹ có quên con mình,
Ta vẫn không bao giờ quên con!
16Này, Ta đã viết tên con trong lòng bàn tay Ta.
Các tường thành của con luôn ở trước mặt Ta.
17Chẳng bao lâu, con cháu con sẽ gấp rút trở về
và tất cả kẻ hủy diệt ngươi sẽ đi khỏi.
18Hãy đưa mắt nhìn quanh,
vì con cháu của con sẽ trở về với con.”
Chúa Hằng Hữu phán: “Thật như Ta hằng sống,
chúng nó sẽ như đá quý hay đồ trang sức cô dâu để cho con chưng diện.
19Ngay cả những nơi bị tàn phá nhất trong những vùng hoang vu,
cũng sẽ sớm có dân hồi hương đến sống đông đúc.
Kẻ thù của con là người từng bắt con làm nô lệ
sẽ bỏ chạy xa con.
20Những thế hệ được sinh ra trong thời gian lưu đày sẽ trở về và nói:
‘Nơi này chật hẹp quá, xin cho chúng con chỗ rộng hơn!’
21Lúc ấy, con sẽ tự hỏi: ‘Ai đã sinh đàn con này cho tôi?
Vì hầu hết con cháu tôi đã bị giết,
và phần còn lại thì bị mang đi lưu đày?
Chỉ một mình tôi ở lại đây.
Đoàn dân này từ đâu đến?
Ai đã sinh ra con cháu này?
Ai đã nuôi chúng lớn cho tôi?’”
22Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán:
“Này, Ta sẽ đưa một dấu hiệu cho các nước không có Chúa.
Chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng;
chúng sẽ cõng các con gái của con trên vai mà đến.
23Các vua và các hoàng hậu sẽ phục vụ con
và chăm sóc mọi nhu cầu của con.
Chúng sẽ cúi xuống đất trước con
và liếm bụi nơi chân con.
Lúc ấy, con sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.
Những ai trông đợi Ta sẽ chẳng bao giờ hổ thẹn.”
24Của cải bị những người mạnh cướp, ai giựt lại được?
Người công chính bị bắt làm tù ai cứu được?
25Nhưng Chúa Hằng Hữu phán:
“Tù binh sẽ được giải thoát,
và của cải trong tay người mạnh sẽ được trả lại.
Vì Ta sẽ chiến đấu với quân thù của con
và giải thoát con dân của con.
26Ta sẽ nuôi kẻ thù con bằng chính thịt của nó.
Chúng sẽ bị say bởi uống máu mình như say rượu.
Tất cả thế gian#49:26 Ctd tất cả các loài xác thịt sẽ biết Ta, Chúa Hằng Hữu,
là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc con,
là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại