Y-sai 26:9

Y-sai 26:9 KTHD

Ban đêm tâm hồn con khao khát Ngài; buổi sáng tâm linh con trông mong Đức Chúa Trời. Vì khi Chúa xét xử công minh trên mặt đất, người đời mới học biết điều công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 26:9

Chia sẻ