Y-sai 26:4

Y-sai 26:4 KTHD

Hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu mãi mãi vì Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Vầng Đá vĩnh hằng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 26:4

Chia sẻ