Y-sai 26:3

Y-sai 26:3 KTHD

Chúa sẽ bảo vệ an bình toàn vẹn cho mọi người tin cậy Ngài, cho những ai giữ tâm trí kiên định nơi Ngài!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 26:3

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnY-sai 26:3