Y-sai 26:14

Y-sai 26:14 KTHD

Những người mà chúng con phục vụ trước đây đã chết và không còn nữa. Hồn linh chúng cũng sẽ không bao giờ trở lại! Vì Chúa đã đoán phạt và tiêu diệt chúng, cũng bôi xóa tất cả kỷ niệm về chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ