Ga-la-ti 5:13

Ga-la-ti 5:13 KTHD

Thưa anh chị em, Chúa đã cho anh chị em được tự do, nhưng đừng hiểu lầm tự do là phóng đãng, buông trôi theo dục vọng. Anh chị em được tự do để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:13

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:13