Thi Thiên 77:17

Thi Thiên 77:17 VIE2010

Đám mây tuôn nước xuống, Bầu trời vang tiếng sấm Và các mũi tên Chúa bay khắp bốn phương.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ