Gióp 42:5

Gióp 42:5 VIE2010

Trước đây tai con có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGióp 42:5