Ê-sai 58:5

Ê-sai 58:5 VIE2010

Có phải đó là sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, Là ngày mà người ta hạ mình xuống chăng? Có phải cúi đầu xuống như cây sậy, Nằm trên vải sô và tro bụi, Mà các ngươi gọi đó là kiêng ăn, Là ngày được Đức Giê-hô-va chấp nhận chăng?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 58:5

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.