Ê-sai 58:2

Ê-sai 58:2 VIE2010

Ngày lại ngày, họ tìm kiếm Ta, Và muốn biết đường lối Ta, Như thể một dân đã làm điều công chính Và chưa từng bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời mình! Họ xin Ta sự xét xử công minh, Và vui mừng đến gần Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 58:2

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.