Ê-sai 53:11

Ê-sai 53:11 VIE2010

Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết mình Làm cho nhiều người được xưng công chính, Vì Người gánh lấy tội lỗi của họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ