Mátiyu 1:16

Mátiyu 1:16 YLE

Njakóp tp:oo Njósép, pini n:ii Méli u moo. Yi Méli Yesu u pye, pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada pini ngê a pyódu ngê.
YLE: The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea
Chia sẻ