Cuộc sống Thay đổi: Vào lễ Giáng Sinh

Cuộc sống Thay đổi: Vào lễ Giáng Sinh

5 Ngày

Trong tất cả sự hối hả và nhộn nhịp của ngày lễ, bạn có thể dễ dàng quên mất lý do tại sao chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm. Trong kế hoạch 5 ngày cho mù vọng này, chúng ta sẽ đi sâu vào những lời hứa được thực hiện bởi sự ra đời của Chúa Giê-xu và hy vọng mà chúng ta có cho tương lai. Khi tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời là ai, chúng ta sẽ khám phá cách sống qua mùa lễ với hy vọng, đức tin, niềm vui và bình an.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Mục vụ Changed Women đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.changedokc.com

Thông tin về nhà xuất bản