Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm
ÂM THANH

Kinh Thánh Âm thanh

Nghe 1 Sử Ký 16

0:00

0:00

Đoạn trướcĐoạn kế tiếp

Kinh Thánh Hiện Đại

Vietnamese Contemporary Bible ™ (Kinh Thánh Hiện Đại ™), Audio EditionAudio Copyright ℗ 2020 by Biblica, Inc. and Davar Partners International. All rights reserved worldwide. Vietnamese Contemporary Bible ™ (Kinh Thánh Hiện Đại ™Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.Used with permission. All rights reserved worldwide.

App icon

Hãy để Ứng dụng Kinh Thánh đọc cho bạn

Nghe Lời Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi!

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi