Kinh Thánh âm thanh: New International Version (NIV)

NIV The Listener's Bible®

NIV The Listener's Bible® Copyright © 2012 by Biblica, Inc.®


Nghe Tải App Kinh Thánh bây giờ

Nhà phát hành

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng trăm bản dịch thuộc hơn 900 ngôn ngữ - Kinh Thánh đồng hành cùng bạn mọi nơi!

Tải bây giờ
Bạn sẽ nhận được SMS để tải app về.
Bấm vào đây để tải App Kinh Thánh:
Rất tốt! Hãy kiểm tra xem bạn đã nhận tin nhắn hay chưa.
Cáo lỗi vì trục trặc kỹ thuật. Xin vui lòng thử lại!