YouVersion Logo
Search Icon

Evanghelu pi dupi Luka 2013

Shënim 

Përkthimi në arumanisht i “Ungjilli sipas Lukës” është bërë sipas “Dhiatës së Re” botuar nga Shoqëria Biblike e Shqipërisë, viti 2007. 

Për të realizuar përkthimin është punuar me alfabetin e shqipes duke e kombinuar pak me atë latin. \ip Kjo është bërë për t'i ardhur në ndihmë lexuesve arëmën shqipëtarë e më gjërë. E ndjej të nevojshme të sqaroj se dy tinguj disi të veçantë të kësaj 

gjuhe janë realizuar me kombinime si më poshtë: 

1. hjij - bir. Me “hj” në vend të tingullit midis “h” dhe “j” Psh: hjirru - pe 

2. ômënj – njerëz. Me “ô” në vend të tingullit midis “o” dhe “a” që është 

“o” hundore. Psh. aô-këtu; di-unôrë – menjëherë, etj 

Shkronjat e tjera përkojnë si në të shkruar edhe në shqiptim. 

Lefteri Gjoshe 

© Shoqëria Biblike 2013

About the Aromanian Gospel

Aromanian is a language used by pastoral people scattered throughout the Balkans but especially in northern Greece, southern Albania, the Republic of Macedonia, Bulgaria and Romania. It is descended from Latin and is related to Romanian. It is also sometimes called Vlach and historically was known as Macedo-Romanian.  

The first book of the Bible to be translated into Aromanian was "Vangheilu al Mattheu" (Gospel of Matthew), which was translated by Lazãr Demetrius, a school teacher in Monastir (today's Bitola), in the Republic of Macedonia. It was published in Bucharest in 1889 and used Romanian style orthography in Latin script.

This Gospel of Luke was translated by Lefteri Gjishe into Aromanian as spoken in Albania, known as "arumanisht" in shqip (Albanian). This Gospel was published in 2013 by Shoqëria Biblike (Interconfessional Bible Society of Albania), and uses Albanian style orthography in Latin script.

© Interconfessional Bible Society of Albania 2013


Interconfessional Bible Society of Albania

ARUM PUBLISHER

Other Versions by Interconfessional Bible Society of Albania

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy