40 Araw ng Kuwaresma

47 Araw

Ang Kuwaresma ay panahon upang ating ituon ang ating atensyon sa lahat ng ginawa para sa atin ni Cristo sa krus. Ang bukas-palad na handog na ito ay maaring pagnilayan taon-taon, gayunpaman ay napapahanga pa rin tayo nang lubos. Sa pamamagitan ng babasahing gabay na ito, iyong babalikan ang pagkakasunod-sunod ng mga salaysay sa Biblia patungo sa huling linggo ng ministeryo ni Jesus dito sa mundo. Ang gabay na ito ay tatagal ng 47 na araw, ngunit ang pitong Linggo ay mga araw ng pahinga ayon sa tradisyon.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Journey Church sa pagkakaloob ng gabay na 40 Araw ng Kuwaresma. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Journey Church, maaring bisitahin: http://www.lifeisajourney.org

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin