Pinagpala

7 Araw

Paano nga ba mamuhay ng isang pinagpalang buhay? Naniniwala ako na ang bawat tao ay may inaasam at sila'y naghahanap ng kasagutan. Kasama sa magkakaibang hanay ng makukulay na karakter sa Biblia, may isang hinangaan ako nang husto. Ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit, ngunit namumuhay siya ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Ang bayaning ito sa Biblia na binabanggit ko ay ang matuwid na taong inilalarawan sa Mga Awit 112.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan si Brian Houston at ang Hillsong sa pagkakaloob ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring bisitahin ang: http://BrianCHouston.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin