Bagong Nilalang: Mga Susunod na Hakbang para sa Bagong Buhay

6 Linggo

Matapos ang iyong desisyong tanggapin si Cristo bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay magpakailanmang nabago na. Wala na ang dati. Ikaw ay bagong nilikha. Maging bago ka mang tagasunod ni Cristo o matagal nang sumusunod sa Kanya, tutulungan ka ng gabay na ito na mas maunawaan kung sino ka kay Cristo at ano ang kahulungan ng maging maging tunay na alagad ni Cristo. Ang pagkakaroon ng malinaw na pagkakakilanlan kay Cristo ay tutulong sa iyong sumulong at gawin ang mga susunod na hakbang upang tuparin ang lahat ng itinakda Niya para sa iyo.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang LifeChurch.tv para sa planong ito. Para sa dagdag kaalaman, maaring bisitahin ang: www.lifechurch.tv

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin