Mga Awit 91:5

Mga Awit 91:5 RTPV05

Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi