Efeso 5:23

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 5:23