1 Juan 4:19

1 Juan 4:19 ASND

Umiibig tayo sa Dios dahil siya ang unang umibig sa atin.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

1 Juan 4:19

Ibahagi