ยอห์น

ยอห์น

10 วัน

แผนการอ่านที่เรียบง่ายนี้ จะนำคุณให้อ่านพระกิตติคุณยอห์น ตั้งแต่ต้นจนจบ

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว