เหล็กลับเหล็ก: การเป็นพี่เลี้ยงแบบชีวิตต่อชีวิต (Life-to-Life®) ในพันธสัญญาเดิม

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

วันที่ 1: อับราฮัมและโลทอับราฮัมให้เราด้วยหนึ่งในตัวอย่างแรกๆ ของการเป็นพี่เลี้ยงในพันธสัญญาเดิม ท่านเดินเคียงข้างหลานของท่าน โลท ผู้ติดตามเขาออกจากเมืองเออร์บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา ไปยังดินแดนใหม่ตามพระสัญญาของพระเจ้า จากจุดเริ่มต้น อับราฮัมได้เป็นพี่เลี้ยงโดยการเป็นแบบอย่าง โลทมองไปยังสิ่งที่อับราฮัมได้พบ ได้ยินได้ฟัง และทูลกับพระเจ้า เขามองดูวิธีที่อับราฮัมสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าผู้ทรงปรากฎแก่ท่าน โลทสังเกตวิธีที่อับราฮัมพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจ ในพระองค์ผู้ที่เขาก็วางใจด้วยเช่นกันเมื่อพระเจ้าทรงทำให้ทั้งสองเจริญรุ่งเรืองขึ้น จนถึงเวลาที่แผ่นดินไม่สามารถรองรับฝูงแพะแกะ ฝูงโคและเต็นท์ของทั้งสอง ดังนั้นพวกเขาจึงจำต้องแยกทางกัน ด้วยความใจกว้าง อับราฮัมเชิญให้โลทเลือกก่อนว่าเขาอยากไปตั้งถิ่นฐานที่ไหน และอับราฮัมจะแยกไปตั้งถิ่นฐานในที่อื่นสังเกตวิธีที่อับราฮัมคอยจับตาดูหลานชายของท่าน ท่านไปช่วยเมื่อโลทพบว่าตัวเองจมอยู่ในวิกฤติ และท่านทูลวิงวอนอย่างจริงจังในนามของโลทและครอบครัวของเขาเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นอีกครั้ง  บทเรียนภาคปฎิบัติใดในการเป็นพี่เลี้ยงแบบชีวิตต่อชีวิตที่เราสามารถดึงออกมาได้จากความสัมพันธ์นี้? อันดับแรก อย่าประเมินค่าพลังในการเป็นแบบอย่างส่วนบุคคลต่ำเกินไป! ด้วยการเป็นแบบอย่างของคุณ คุณเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณเดินเคียงข้างใกล้ชิดที่สุด อันดับสอง เราต้องยอมให้คนที่เราเป็นพี่เลี้ยงกำหนดเส้นทางของตัวเอง เราแค่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขามากๆ เท่านั้นและเราต้องปล่อยพวกเขาไว้ในความดูแลของพระเจ้าในระยะยาว บางครั้งพวกเขาอาจตัดสินใจเลือกอย่างไม่ฉลาด หรือน่าเศร้าเสียด้วยซ้ำ (ปฐมกาล 19:8, 33,34) ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่เคยปล่อยพวกเขาไปจริงๆ เรายังคงพร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้เพื่อพูดความจริงเข้าไปในชีวิตของพวกเขา ทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยให้เขามีชีวิตยาวนานและเกิดผลในพระเจ้า