உங்கள் வேலைக்கு அர்த்தம் கொடுங்கள்

உங்கள் வேலைக்கு அர்த்தம் கொடுங்கள்

4 நாட்கள்

நம்மில் அநேகர் ஐம்பது சதவிகித நேரத்தை நம் வேலைகளை செய்வதில்தான் செலவிடுகிறோம். நமது வேலைக்கு அர்த்தம் உள்ளதா என்பதையும், நாம் செய்யும் வேலை முக்கியமானதுதானா, என்பதையும் நாம் அறிந்துக்கொள்ள விரும்புகிறோம். ஆனால், மன உளைச்சலும், தேவைகளும், துன்பங்களும் வேலையை குறித்த நமது கண்ணோட்டத்தை கடினமானதாகவும், இதை எப்படியாகிலும் முடித்தால் போதும் என்பதாகவும் மாற்றுகின்றன. உங்கள் வேலைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் உங்கள் விசுவாசத்தில்தான் வேரூன்றி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்துக்கொள்ள இந்த திட்டம் உங்களுக்கு உதவும்.

Publisher

இந்த திட்டத்தை எங்களுக்கு அளித்த ஒர்க்கமாட்டேர்ஸ் அமைப்பிற்கு எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மேலும் விவரங்களுக்கு http://www.workmatters.org/workplace-devotions/ என்ற வலைத்தளத்தை அணுகவும்.

பதிப்பாளர் பற்றி

100000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்