சங்கீதம் 23:2

சங்கீதம் 23:2 TAOVBSI

அவர் என்னைப் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய் விடுகிறார்.

Verse Images for சங்கீதம் 23:2

சங்கீதம் 23:2 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)சங்கீதம் 23:2 TAOVBSI பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்

;