Att hitta tillbaka till Gud

Dag 5 av 5 • Dagens läsning

Andakt

Det här är livet!

Gud har en dröm för denna värld, och du är inbjuden att vara en del av den. Det är en oemotståndlig dröm som Gud har haft i all evighet. Det är en dröm för ditt liv, för din omgivning, och för hela världen.

Guds dröm är att du ska leva varje sekund av din existens i förtroendet att han älskar dig orubbligt och passionerat. Hans dröm är att du ska riskera att älska andra eftersom du vet att Gud har riskerat allt för att älska dig.

Det är därför det slutliga uppvaknandet på denna resan att hitta vägen tillbaka till Gud är just uppvaknande till livet. När vi verkligen blir medvetna om det nya livet som Gud erbjuder oss hemma hos honom, ser våra framtidsmöjligheter helt annorlunda ut. Vi utropar, “Det här är livet !” men vi inser att “vara levande” betyder något annorlunda nu. Det betyder att leva ett liv som är bättre, större och mer meningsfullt än någonsin tidigare.

Din nya livslånga vandring med Jesus är en resa som du aldrig behöver göra ensam. Du behöver aldrig leva åtskild från din himmelske Fader igen. Om du märker att du blir självbelåten, letar efter ett något nytt, eller plötsligt tror att du redan har alla svar du behöver. . . Då vet du vad som ska göras.

Kom tillbaka till det livet som verkligen är att leva! Du vet vägen, och hemmet är där du alltid hör hemma.

Var förberedd på ett nytt slags liv under de kommande åren, som skiljer sig från allt du trodde var möjligt, när du gjorde en U-sväng på livets väg och bad Fadern om hjälp. Ett uppvaknande till livet medför oväntade möjligheter och nytt inflytande. Hur kan det vara så? Det är eftersom Kristus lever i dig, och det förändrar allting. Nu kan du komma med hopp där det varit modfälldhet. Nu kan du visa fångar vägen till frihet. Nu kan du vara ljus i mörkret.

Och det är livet!

Hitta din plats i gemenskapen med Faderns andra tacksamma söner och döttrar. Knyt an till, lär känna och arbeta tillsammans med dem, för att göra stor skillnad för äktenskap, hem, skolor, arbetsplatser och samhällen.

Låt oss fortsätta hjälpa andra att hitta tillbaka till Gud. Det är där det verkliga firandet börjar.

När du ser tillbaka på denna femdagars andakt, vilket uppvaknande talar speciellt till dig? Vilket tror du nästa steg blir som Gud kallar dig till?