Att hitta tillbaka till Gud

Att hitta tillbaka till Gud

5 dagar

Vill du ha ut mer av livet? Att vilja ha mer är egentligen en längtan att återvända till Gud - oavsett hur ditt förhållande till Gud är just nu. Vi upplever alla milstolpar - eller uppvaknanden - när vi finner vår väg tillbaka till Gud. Gå igenom var och ett av dessa uppvaknanden och minska avståndet mellan var du står nu och var du vill vara. Vi vill finna Gud, han vill bli hittad ännu mer.

Utgivare

Vi vill tacka Dave Ferguson, Jon Ferguson och WaterBrook Multnomah Publishing Group för att de tillhandahåller denna plan. För mer information, vänligen besök: http://yourwayback.org/

Om utgivaren

Över 750000 färdigt