Gudomlig riktning

Gudomlig riktning

7 dagar

Varje dag fattar vi beslut som formar våra livsberättelser. Hur skulle ditt liv se ut om du blev expert på att fatta dessa beslut? I bibelplanen Gudomlig Riktning uppmuntrar New York Times bästsäljaren och pastorn i Life.Church Craig Groeschel dig med sju principer från sin bok "Divine Direction" (Gudomlig Riktning, övers. anm.) för att hjälpa dig att upptäcka Guds vishet i dina dagliga beslut. Finn den andliga riktningen du behöver för att leva ett så Guds-hedrande liv att du kommer att vilja berätta om det.

Utgivare

Vi vill tacka pastor Craig Groeschel och Life.Church för att de tillhandahåller den här läsplanen. För mer information, besök: http://craiggroeschel.com/

Om utgivaren

Över 500000 färdigt