Att finna frid

Att finna frid

10 dagar

Vill du ha mer frid i ditt liv? Vill du att lugn och ro ska vara mer än bara en önskan? Du kan få sann frid men bara från en källa - Gud. Dr. Charles Stanley kommer i denna läsplan att visa dig vägen till en livsförvandlande sinnesfrid genom att erbjuda dig verktyg för att hantera tidigare misstag, möta det du står inför just nu, och stilla oro för framtiden.

Utgivare

Vi vill tacka Touch Ministries för att de har försett oss med denna läsplan. För mer information, besök gärna: https://intouch.cc/peace-yv

Om utgivaren

Över 750000 färdigt