Att lyssna till Gud

Att lyssna till Gud

7 dagar

Den här sjudagars bibelplanen har Amy Groeschel skrivit i hopp om att den kommer att gå direkt från vår kärleksfulla Faders hjärta till ditt. Hennes bön är att den ska lära dig att undvika störande oljud och inspirera dig till att fokusera på Hans röst.

Utgivare

Vi vill tacka Life.Church för att de tillhandahåller den här läsplanen. För mer information, besök: www.life.church

Om utgivaren

Över 750000 färdigt