Bible Boost

Bible Boost

49 Dagar

Den här planen kommer att ta dig genom Bibeln utifrån sex teman. HOPP från Skaparen, HOPP för den utsatte, HOPP för mänskligheten, HOPP genom Guds närvaro, HOPP för församlingen och HOPP för evigheten! Vi önskar att du, genom denna plan, kommer att bli fylld av HOPP och utmanad att ge det vidare!

Utgivare

Vi vill tacka NYHEM:UNG, Nyhemsveckan för att tillhandahålla denna plan. För mer information, vänligen besök: nyhemsveckan.se

Om utgivaren

Över 2500 färdigt